Transparency

Интервю с д-р Катя Христова  водещ експерт на Асоциация “Прозрачност без граници”. “Всяко социологическо проучване, в навечерието на изборите показва че корупцията е една от трите водещи теми наред с бедността и безработицата и дори причина за цитираните две. Ние направихме преглед на всички основни теми свързани с дефицити по противодействие на корупцията и предложихме листа от 17 антикорупционни мерки.

2017 година започна с ясни протести по същата проблематика в нашата северна съседка, очевидно, че темата ще продължи да бъде на дневен ред и в българското общество. Всяка една от тези големи теми, които ние засягаме е основен компонент на това, което ние наричаме нормално и добро управление в система за почтеност за развитието на едно общество.”

Цялото интевю може да чуете на страницата на БНР:Радио Благоевград.