Transparency

Централна избирателна комисия (ЦИК) информира всички български граждани, които на 6 ноември т.г. се намират извън страната, че могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум дори да НЕ са подали предварително заявление за това, в секция по свой избор. За да бъдат допуснати до гласуване, е необходимо да представят валиден български документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта. В случай, че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят/гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.
Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите декларация, с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, ще подпишат ДВА броя декларации.
Справка за броя и адресите на избирателните секции в чужбина можете да направите в сайта на Министерство на външните работи (http://www.mfa.bg/205/vote_places) и в сайта на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/addresses). Изборните секции ще бъдат отворени от 7 часа до 20 часа /местно време/.