Transparency

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочи усилията си към подкрепа за община Варна, която заема една от най-ниските позиции в Индекса за 2016 година и потърси сътрудничество с институциите на местно ниво за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването.

Критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите в община-град Варна. В работата на общинския съвет като най-съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху местната изпълнителна власт.

По отношение работата на кметският екип показателят с най-ниска стойност остава почтеността. Показателите за отчетност също бележат ниски стойности. Проблем е поддържането на стандарт на публична отчетност за изпълняваните стратегии и управленски програми. Критично ниско е и нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общината.

Етичните стандарти са сред основните инструменти, чието укрепване, основно в сектор полиция, биха имали съществен принос за подобряване на средата на местната система за почтеност.

Всички резултати от класацията по градове можете да намерите на http://lisi.transparency.bg/post_year/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-2016-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0/