Transparency

Европейският парламент гласува в полза на това Европейската комисия да предложи законодателство за защита на гражданите, подаващи сигнали за корпция в ЕС. Transparency International EU приветства гласуването от страна на Европейския парламент в полза на лицата сигнализиращи за корупция и призовава Комисията да предложи сериозно законодателно предложение.

Докладът на правния комитет на Европейския парламент (JURI) ясно посочва много от необходимите разпоредби, необходими за всеобхватно законодателство на ЕС относно защитата на лицата, предоставящи сигнали за корупция.

Европейската комисия трябва да „поеме“ юздите и да представи силно и ефективно предложение за законодателство на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали до края на годината, според Transparency International EU.

Можете да научите повече на адрес http://transparency.eu/project/whistleblowing/