Transparency

До 18 ч. в изборния ден са регистрирани редица организационни нередности, както и няколко системни случая на контролиран вот.

Констатираните ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ са следните:

В СИК 224609041, намираща се в Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” No 52, район Лозенец, гр. София, членовете на комисията събират отрязъците от бюлетините на купчина извън предназначената за това кутия (изпратен сигнал до ОИК-София с искане за разпореждане за правилно боравене с изборните книжа).

В СИК 224615071, намираща се в 81 СОУ – жк “Младост”-3, до бл. 318, район Младост, гр. София, членовете на комисията, които оперират с избирателните списъци, вписват единствено ЕГН на съответния избирател, без да дописват и останалите необходими данни по лична карта (изпратен сигнал до ОИК-София с искане за разпореждане за правилно боравене с изборните книжа).

В СИК 224607071 и СИК 224607077, намиращи се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, комисиите допускат застъпници да се разпореждат на входа на изборното помещение, като насочват избирателите да влизат един по един (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607071 и СИК 224607077, намиращи се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, комисиите откъсват предварително отрязъка с контролен номер, преди да подадат бюлетините на избирателите (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, членът на комисията, който поставя втори печат, съзнателно е отворил една бюлетина, за да провери вота на избирател. Същият член на комисията обръща бюлетините така че може да има видимост към попълнената бюлетина, докато поставя втори печат (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607077 членовете на СИК са отворили протокола и са започнали да го попълват (констатирано нарушение в 11 ч.; изпратен е сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В 113 СИК намираща се в 131 училище “СУ “Климент Тимирязев” гр. София има поставени 2 урни, в които гласоподавателите да пускат своите бюлетини вместо 1 урна (изпратен сигнал до ОИК-София).

В СИК 224609065 в кв. „Витоша“, район Лозенец, членът на комисията е отворил бюлетината на избирателка, докато откъсва контролния номер.

В СИК 224609065 в кв. „Витоша“, район Лозенец, стаичката за гласуване е поставена до стъклена врата, през която от външния вход на сградата има пряка видимост към тъмната стаичка и бюрото, на което избирателка гласува (след забележка комисията е предприела мерки и е преместила тъмната стаичка в друг ъгъл на помещението).

За констатираните организационни нарушения са изпратени 6 сигнала до ОИК-София, като 3 от тях са копирани за сведение до ЦИК предвид значимостта на нарушенията.

Получени сигнали, които насочват за КОНТРОЛИРАН ВОТ:

В СИК 224606059, намираща се в 106-то училище “Григорий Цамблак”, район Подуяне, гр. София, член на комисията слага знаци на бюлетините на вече гласували избиратели; (подаден е сигнал към ОИК-София).

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, застъпник на политическа партия се разпорежда на входа на изборното помещение, като насочва избирателите да влизат един по един.

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта член на секционна комисия (друга СИК) води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта гражданин с неустановен статут води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

В СИК 224607070, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина, гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта гражданин с неустановен статут води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

За случаите в 94-то училище на кв. „Христо Ботев“, район Слатина в гр. София е изпратен сигнал до МВР.

 

ОБОБЩЕНИЕ:

Асоциация „Прозрачност без граници“ напомня, че е абсолютно недопустимо членове на СИК да поставят каквито и да било обозначения върху бюлетините, тъй като това би довело до отчитането им за невалидни в края на изборния ден.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава членовете на секционните избирателни комисии да спазват стриктно процедурите за боравене с бюлетините, като:

  • не разкриват тайната на вота, докато поставят втори печат върху бюлетините и/или докато откъсват контролните номера;
  • не откъсват предварително контролните номера от бюлетините;
  • не позволяват на други лица да се намесват в организирането на избирателния процес.

Асоциация „Прозрачност без граници“ напомня, че членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Изборния кодекс, като в случай на нарушения на разпоредбите на закона, действията им подлежат на имуществена санкция от 20 до 200 лв., а в случай на повторно нарушение – до 500 лв. (чл. 495 от Изборния кодекс).