Transparency

В рамките на втория тур от местните избори, от началото на изборния ден до 20 ч., наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници“ са регистрирали изборни нарушения, които се изразяват в две основни категории:  организационни нередности и контролиран вот.

 

Констатираните ОРГАНИЗАЦИОННИ НАРУШЕНИЯ са следните:

В СИК 224609041, намираща се в Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” No 52, район Лозенец, гр. София, членовете на комисията събират отрязъците от бюлетините на купчина извън предназначената за това кутия (изпратен сигнал до ОИК-София с искане за разпореждане за правилно боравене с изборните книжа).

В СИК 224615071, намираща се в 81 СОУ – жк “Младост”-3, до бл. 318, район Младост, гр. София, членовете на комисията, които оперират с избирателните списъци, вписват единствено ЕГН на съответния избирател, без да дописват и останалите необходими данни по лична карта (изпратен сигнал до ОИК-София с искане за разпореждане за правилно боравене с изборните книжа).

В СИК 224607071 и СИК 224607077, намиращи се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, комисиите допускат застъпници да се разпореждат на входа на изборното помещение, като насочват избирателите да влизат един по един (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607071 и СИК 224607077, намиращи се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, комисиите откъсват предварително отрязъка с контролен номер, преди да подадат бюлетините на избирателите (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, членът на комисията, който поставя втори печат, съзнателно е отворил една бюлетина, за да провери вота на избирател. Същият член на комисията обръща бюлетините така че може да има видимост към попълнената бюлетина, докато поставя втори печат (изпратен сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В СИК 224607077 членовете на СИК са отворили протокола и са започнали да го попълват (констатирано нарушение в 11 ч.; изпратен е сигнал до ОИК-София с копие до ЦИК).

В 113 СИК намираща се в 131 училище “СУ “Климент Тимирязев” гр. София има поставени 2 урни, в които гласоподавателите да пускат своите бюлетини вместо 1 урна (изпратен сигнал до ОИК-София).

В СИК 224609065 в кв. „Витоша“, район Лозенец, членът на комисията е отворил бюлетината на избирателка, докато откъсва контролния номер.

В СИК 224609065 в кв. „Витоша“, район Лозенец, стаичката за гласуване е поставена до стъклена врата, през която от външния вход на сградата има пряка видимост към тъмната стаичка и бюрото, на което избирателка гласува (след забележка комисията е предприела мерки и е преместила тъмната стаичка в друг ъгъл на помещението).

За констатираните организационни нарушения са изпратени 6 сигнала до ОИК-София, като 3 от тях са копирани за сведение до ЦИК предвид значимостта на нарушенията.

 

Получени сигнали, които насочват за КОНТРОЛИРАН ВОТ:

В СИК 224606059, намираща се в 106-то училище “Григорий Цамблак”, район Подуяне, гр. София, член на комисията слага знаци на бюлетините на вече гласували избиратели; (подаден е сигнал към ОИК-София).

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. Христо Ботев, район Слатина гр. София, застъпник на политическа партия се разпорежда на входа на изборното помещение, като насочва избирателите да влизат един по един.

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта член на секционна комисия (друга СИК) води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

В СИК 224607071, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта гражданин с неустановен статут води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

В СИК 224607070, намираща се в 94 училище „Димитър Страшимиров“ кв. „Христо Ботев“, район Слатина, гр. София, в периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. сутринта гражданин с неустановен статут води групи от по 4-5 избиратели към изборното помещение.

За случаите в 94-то училище на кв. „Христо Ботев“, район Слатина в гр. София е изпратен сигнал до МВР.

 

ОБОБЩЕНИЕ

Данните от наблюдението, осъществено в рамките на втория тур на местните избори, показват, че доминират случаите на организационни нередности. Сред организационните нередности се открояват такива, които представляват съществени нарушения на правата на избирателите и позволяват да бъдат оценени и като индикатор за преднамерено въздействие върху изборния процес и върху волята на избирателите: – разкриване тайната на вота на гласоподаватели чрез разтваряне на бюлетините, докато се поставят печатите и/или се откъсват контролните номера; – поставяне на допълнителни знаци върху бюлетини на избиратели, което прави невалидни бюлетините;  – допускане на застъпници на политически партии, които се разпореждат с организирането и насочването на избиратели непосредствено на входа на секциите.

Контролираният вот остава съществен проблем в изборния процес, като намира концентриран израз в някои квартали и общности, и в рамките на изборния ден се осъществява основни със съдействието на застъпници, членове на избирателни комисии и представители на местни власти.

Асоциация „Прозрачност без граници“ се ангажира да обобщи цялата информация от наблюдението на изборния процес, като в съответствие с международните стандарти ще публикува окончателен доклад в рамките на двумесечен срок от датата на провеждане на изборите.

 

София, 3 ноември 2019 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA