Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ беше инициатор на работна дискусия с представители на общинска администрация Хасково на 18 юли 2016. Поводът на дискусията беше слабото класиране на местните институции и структури в класацията Индекс на Местната система за почтеност за 2015 година. Сред темите на дискусията бяха стандартите за публичност в работата на общинските власти, ползите от институцията на местния обществен посредник, нови идеи и възможности за комуникация и включване на гражданите. В рамките на срещата бяха представени резултатите на община Хасково в Индекса на Местната система за почтеност. През 2015 г. общината е класирана на последно място в класацията по почтеност с индекс от 2,75 по скала от 1 (максимално слабо) до 5 (максимално добро представяне).

Хасково е сред общините, които тепърва се очаква да развиват устойчива местна система на почтеност, стартирайки от ниски стойности на индекса за периода 2014-2015, когато е проведено изследването.

През 2016 година Хасково е една от общините, в които екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва системни усилия към активна работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини. На 7 април 2016 г. беше проведена работна дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В периода 5-12 април 2016 г. представители на регионални медии от региона взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“. Екипът на Асоциацията гостува и на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Хасково на 6 юни 2016 г. Резултатите от тези срещи показват сериозна необходимост от осмисляне на дефицитите, установени в рамките на предходния мандат на местните власти и осъзнаване нуждата от изграждане на доверие в работата на местните институции чрез инициативи за повече отчетност и граждански контрол.