Transparency

Благодарение на активността на Асоциация “Прозрачност без граници” гражданите на община Кърджали вече познават своите общински съветници. Снимка, политическа принадлежност, образование, приоритетни сфери на дейност, участие в комисии  и контакти вече са достъпни за всеки от общинските съветници: http://www.kardjali.bg/?pid=8,7

Повишаването на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитие на устойчиви антикорупционни политики и въвеждане на модели на добро управление е сред основните приоритети на инициативата „Индекс на местната система за почтеност”. Повече за проекта вижте на http://lisi.transparency.bg/ .