Transparency

Основната цел на проекта е повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността при процедурите по отнемане на имущество в Европа