Transparency

С неясните методически указания за подаване на бюлетините за референдума и местните избори ЦИК създаде възможност за произволно тълкуване на разпоредбите от страна на секционните комисии. В повечето секции в страната гражданите получаваха бюлетина на референдума едва след като я поискат. Противоречивата практика на някои комисии доведе до пречки пред избиратели да гласуват в референдума: в Кърджали секционни комисии пренасочваха избирателите, пожелали да гласуват за референдума, само към бюлетините за местна власт; в Шумен бяха информирани, че участието в референдума не е задължително; в с. Фурен на община Криводол липсваха отделна урна и избирателен списък за референдум;  в с. Голямо Ново, община Търговище избирателният списък за референдума не е използва от членовете на комисията. В кв. Столипиново, Пловдив и в Монтана избирателите получаваха бюлетини след като изрично ги поискат.

Асоциация „Прозрачност без граници” оцени, че инструкцията на гражданите да се предоставя бюлетина за участие в националния референдум има потенциал да откаже или да възпрепятства гражданите от упражняването на правото им по закон за „общо, равно и пряко участие с тайно гласуване”. Поради тази причина сезирахме ЦИК за издаване на ясно указание. Въпреки че в средата на изборния ден ЦИК оповести ново решение за предоставяне на всички бюлетини наведнъж, нашите наблюдатели сигнализираха, че няма промяна в практиката на някои секционни комисии и те продължават да дават всички бюлетини едва след поискване (един от примерите е за Стара Загора).

Предварителните резултати от наблюдението показват, че

делът на организационните нередности е драстично повишен на тези избори (73,23% от всички нарушения, докладвани в изборния ден), а контролираният вот заема второ място с 13,13%. Незаконната агитация в изборния ден заема трето място (11,11%), а преките изразни форми на купуване на гласове – 2,53%.

Основните изразни форми на организационните нередности в изборния ден са:

 • неправилно боравене с бюлетините (предварително откъсване на бюлетини от кочана и поставяне на печати – София, Велико Търново; предварително откъсване на контролния номер с.Буковлък-Плевен; липса на втори печат; разтваряне на бюлетини при откъсване на контролните номера – София; проверка дали бюлетината е в плика – Бургас);
 • противоречиви указания относно достъпа до тъмната стаичка и неколкократно връщане на хората за да гласуват с различни бюлетини (Стара Загора, Смолян, Хасково);
 • проблеми с избирателните списъци (поставяне на подпис преди пускане на бюлетината в урната – с.Буковлък-Плевен; Столипиново-Пловдив; Сливен); грешки в избирателните списъци, наличие на починали избиратели в списъците и недопускате на избиратели, които имат право да гласуват в един от двата избора – София, Русе, Варна);
 • неотстраняване на лица без обозначителни знаци от изборните помещения (с.Буковлък-Плевен, Столипиново-Пловдив, Бургас, Ловеч;
 • препълване на кутиите с отрязъците с контролен номер (Стара Загора, Варна);
 • разтваряне на избирателни урни, за да се коригират пропуски с непоставен втори печат на бюлетини;
 • задържано удостоверение на наблюдатели (Ст.Загора) и неинформираност на членовете на комисиите относно правилата за регистриране на наблюдатели и застъпници (Ст. Загора, Ловеч).

Втората най-често регистрирана група от нарушения е свързана с контролиран вот. Най-честите изразни форми, констатирани и на предишни избори, са:

 • организирано съпровождане на избиратели от мъже в добра спортна физическа форма (Сливен);
 • струпване на избиратели пред секцията, създаване на напрежение и хаос в изборното помещение (Буковлък-Плевен; Столипиново-Пловдив; Сливен);
 • организирано извозване с превозни средства (Кюстендил, Кърджали);
 • лица без обозначителни знаци стоят пред и в избирателните секции стоят, наблюдават как протича изборният процес и отбелязват в списъци (Столипиново-Пловдив);
 • кандидат за кмет стои пред секцията и отбелязва по списък кои са гласували (с.Богданица, общ. Садово – Пловдив);
 • кандидати за общински съветници и кметове влизат в изборните помещения докато тече изборният процес;
 • избиратели влизат в изборното помещение с ксерокопие на бюлетина (Търговище);
 • незаконно изнасяне на бюлетини и разпитване на хората за кого са гласували (Сливен);
 • отваряне на урните и проверка как е гласувано (с. Езерово, общ. Белослав – Варна).

Особеност на тези избори е че сигнали за контролиран вот постъпиха още в началото на изборния ден: още в 7 часа сутринта бе констатирана мобилизация на гласоподаватели, като организирано съпровождане до секциите, извозване до секциите, създаване на хаос и напрежение пред и в изборните помещения (показателни случаи за това са 6-то у-ще в Сливен, с.Буковлък-Плевен, и кв. Столипиново-Пловдив).

Данни за купуване на гласове в изборния ден са получени за Пловдив-Столипиново, Видин и Кюстендил (раздаване на храна, предлагане на пари на избиратели).

В рамките на изборния процес бяха констатирани традиционни изразни форми на незаконна агитация в изборния ден:

 • билбордове и плакати в близост до секциите (Варна, Силистра, Смолян);
 • агитация от кандидат кмет на публично място (Видин);
 • агитация в секциите (с.Черногорово-Пазарджик);
 • автомобил раздава рекламни материали (Добрич);
 • разпространение на агитационни материали и агитация на чужд език (Разград).

Текста на писмото, което Асоциацията изпрати до ЦИК прочетете тук.