Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи пред Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в Русе успешни практики и модели за добро управление.

Низки нива на прозрачност и отчетност в дейността на общинския съвет, липса на система за докладване на случаи на корупция при правоприлагащите органи, слаба подкрепа за антикорупционните инициативи от страна  на бизнеса – това са част от установените от Индекса предизвикателства пред община Русе.

Опитът в други областни центрове показва, че фигурата на местния омбудсман има потенциала да подобри диалога между местните власти и гражданите, да повиши възможностите за гражданско участие при планиране на общинските политики. Още една препоръка на нашия екип е проактивен подход от страна на общинската администрация към превенцията на корупционния риск.

В срещата взеха участие представители на Окръжен съвет Гюргево, които на свой ред очертаха ролята на местните власти в борбата с корупцията в Румъния. Гостите от Румъния оцениха изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ като много добра основа за подобряване на антикорупционната среда на местно ниво.

Ще проследим изпълнението на предложените препоръки и напредъка на общините в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2017.

Може да видите резултатите от изследването „Индекс на местната система за почтеност“ 2016 за община-град Русе тук.