Transparency

Процедурата по отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество не трябва да се включва в правомощията на антикорупционния орган, защото се смесват различни области на правно регулиране, задължени лица и предметен обхват. Това мнение застъпва асоциация “Прозрачност без граници” за проекта на изцяло нов антикорупционен закон на Министерството на правосъдието.

Според нея макар и формално възможен, такъв подход противоречи и на Закона за нормативните актове. Асоциацията е изпратила писменото си становище до министерството и заявява, че ще участва в обсъждането на 1 септември в Народното събрание.

Становището откроява дефицити в проектозакона и очертава празнините, в него, които биха затруднили приложението му. Асоциацията призовава законодателите да положат усилия и да дадат възможност за съставяне на комисия по начин, който да определя максимална представителност и да демонстрира политическа независимост.

Цялата статия може да прочетете на страницата на вестник Дневник.