Transparency

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” получи официално решението на ЦИК, с което организацията е регистрирана като наблюдател на изборите за общински съветници и на националния референдум.

20 дни след депозирането на своите документи Асоциация „Прозрачност без граници” не разполагаше с официален документ, удостоверяващ нейния статут, и не фигурираше в регистрите на ЦИК за наблюдателите на местните избори и на референдума. Решението на ЦИК, с което организацията е регистрирана като наблюдател, е взето на 9 октомври 2015 година.

Към датата на проверка, извършена на 13 октомври, организацията не разполагаше с официално удостоверение от ЦИК и все още не бе включена  в регистрите, които са създадени с цел да осигуряват публичност на информацията относно регистрираните наблюдатели.

ОБЩИНИ НА ПРИЦЕЛ – БЮЛЕТИН # 2 15 Окт 2015

През последните години гражданското наблюдение на изборния процес се превърна в един от факторите за разкриване и възпрепятстване на изборни нарушения и злоупотреба с избирателните права на българските граждани.

От началото на юни до провеждането на изборите за местна власт през есента на 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници” публикува информационен бюлетин “Общини на прицел” за местните избори.

В бюлетина ще прочетете:

Можем ли да намерим актуална информация в регистрите на  изборната администрация?

Отново изборен туризъм: какво установиха институциите три месеца след сигналите за  масови пререгистрации?

Финансиране на предизборната кампания:  две трети от медиите спазват изискването за  публичност на условията за отразяване на предизборните кампании.

Пълният текст на нашия бюлетин прочетете тук.