Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ гостува днес на Община град Добрич – община, която заема едно от първите места в Индекса на Местната система за почтеност 2015. В рамките на публична дискусия, открита от кмета на общината г-н Йордан Йорданов, с общински служители, членове на Общински съвет, граждански организации и медии в Добрич бяха обсъдени добри практики и нови модели на взаимодействие между администрацията и гражданите.

Добрич се нарежда сред десетте града, заемащи добри позиции в класацията на Местната система за почтеност с индекс 3,31 по скала от 1 (минимална стойност) до 5 (максимална стойност). Основен принос за това имат високата степен на прозрачност и ефективност в работата на публичната администрация (4,64) и добрите показатели за дейността на кмета (4,30) и, в известна степен, на общинския съвет (3,53). Дейността на гражданските организации (3,31) и съда (3,32) дава съществен принос за общата оценка на общината. Важна роля при функционалната оценка на местната система за почтеност има прокуратурата, която за последните три години няма върнати дела за разследвани случаи на корупция.

Същевременно макар да отбелязва общ резултат по-висок от средния за страната, Община град Добрич все още е далече от оптималните нива на прозрачност и отчетност. Основен дефицит в приноса към местната система за почтеност регистрират медиите (2,49), полиция (2,50), бизнес (2,67) и местните политически формации (2,92). За да бъде допълнително развит моделът на добро управление е необходимо да се развие потенциалът на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и да бъде обсъдена необходимостта от създаването на институция местен обществен посредник.

Община Добрич задава някои важни добри модели за прозрачност и почтеност, обобщени от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ в Каталога на добрите практики в Местната система за почтеност, който можете да намерите тук.

Тези практики могат да бъдат допълнително надградени с въвеждане на иновативни модели на разработване на публични услуги и взаимодействие с гражданите като употреба на отворени данни, краудсорсинг и други. Тези инициативи също бяха сред темите на дискусията днес.