Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници” организира регионална кръгла маса на тема „Добри практики и успешни истории в местната система за почтеност”. Инициативата е част от проекта „Индекс на местната система за почтеност”, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Събитието ще се състои на 27 октомври (петък) в гр. София, хотел Шератон от 11.00 часа.

Фокусът на срещата е да представи разработените добри практики и ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията и насърчаване на взаимодействието между институции, бизнес, граждански сектор и медии на ниво местно самоуправление и местна власт чрез Индекс на местната система за почтеност в България.