Transparency

Посредством инициативата „Индекс на местната система за почтеност“ Асоциация „Прозрачност без граници“ обобщи десетките примери на добри практики и инициативи, разработени и прилагани от институциите и структурите на местно ниво.

Ще представим идентифицираните положителни примери за добро управление на 23 ноември 2017 г. в гр. Пловдив, хотел „Рамада Тримонциум Пловдив“ от 11:00 часа.

Целта на настоящата кръгла маса е чрез разпространението на добри практики да насърчи развитието на регистрирания потенциал и да стимулира обмена на идеи между българските градове и региони.

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“.