Transparency

Директивата на Европейския съюз за защита на разобличителите на наредности, която беше приета днес, 7 октомври 2019 г., дава възможност на държавите членки на Съюза да заемат лидерска позиция в областта през следващите две години – срокът, в който те следва да транспонират общите европейски правила в националните си законодателства, смята Transparency International.

Международната организация, част от която е и Асоциация „Прозрачност без граници“, публикува днес анализ и препоръки, които ще подпомогнат приемането на ефективни мерки за защита на разобличителите и ще допринесат за борбата с корупция на национално ниво.

Мари Теракол, координаторът на Програмата за защита на разобличителите в Transparency International, кометира: „Европейската директива е с похвално широк обхват и ще предотврати повтарянето на случаи като този на Антоан Делтур, разкрил „Люкслийкс“, но, естествено, се ограничава до нарушенията на законодателството на Съюза и то само в някои области. Правителствата на държавите членки следва да осигурят в националните законодателства пълна защита на разобличителите, подаващи сигнали за всички нарушения, застрашаващи публичния интерес.

„Скандалът „Укргейт“ в САЩ подценява изключителната роля на разобличителите за защита на демокрацията и за предотвратяването на злоупотреба с власт. Амбициозно законодателство, което следва духа, а не единствено буквата на директивата, ще направи държавите членки лидери в тази област“, каза още Теракол.

Transparency International призовава европейските държави да осигурят защитата лицата, подаващи сигнали, при съдебни производства, да определят национален орган, отговорен за контрола върху прилагането на законодателството, както и да събират и публикуват данни в тази връзка.

Калин Славов, изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“, също коментира окончателното приемане на новото законодателство с думите: „Подготовката на транспонирането на директивата в България трябва да започне още сега. Високите обществени очаквания налагат извършването на задълбочена оценка на действащото законодателство, на съществуващите механизми за подаване на сигнали и анализ на тяхната ефективност, анализ на международния опит. За да се намери най-подходящият и балансиран национален модел, е важно да се проведе широк обществен дебат с включването на възможно най-голям кръг заинтересовани лица и организации.“

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще бъде активна страна в процеса по транспониране на директивата в българското законодателство, за да гарантира, че всички граждани, имащи смелостта да сигнализират за неправомерни действия и корупция, ще получат адекватна защита.

 

Вижте още:

Резюме на анализа на директивата и препоръки за усъвършенстване на националните законодателства в областта на защитата на лицата подаващи сигнали на български език.