Transparency

На 31 май 2016 г. в гр. Кърджали завърши последната сбирка от Майсторския клас за разследващи журналисти, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“. Участници от Кърджали и Смолян дискутираха своите планове за журналистически разследвания. Много от тях споделиха, че поради сложната финансова и политическа среда, в която работят регионалните медии, журналистическите разследвания ще стават все по-малко.

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за повече отчетност и публичност на финансовите взаимоотношения между институции и медии – проблем, който изследването на Местната система за почтеност остро открои. Майсторският клас е част от работата по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“, подкрепена от Фондация „Америка за България“, която цели да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.