Transparency

Наблюдатели, възложители, изпълнители, институции с надзорни функции в областта на обществените поръчки от 11 държави-членки, сред които и наш представител,  участващи в проект, който се бори против корупцията в обществените поръчки обсъждат заедно напредъка и предизвикателствата в съвместната работа при прилагането на Пактове за почтеност. #CleanContracts

Надяваме се, че с креативност и нови идеи ще спомогнем за изграждането на доверие сред гражданите, правителствата и частния сектор и ще докажем, че средствата се изразходват ефективно и по предназначение.

Събитието е част от инициативата „Пактове за почтеност-превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“.