Transparency

Във връзка с изборите за Европейски парламент международната антикорупционна организация Transparency International постави началото на инициатива „ЗАСТАНЕТЕ ЗАД ПОЧТЕНОСТТА – АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2019“. Тя цели да ангажира кандидатите за Европейския парламент с мерки, които гарантират повече прозрачност, отчетност и почтеност в работата на институциите на  Европейския съюз.

Асоциация „Прозрачност без граници” отправи призив към участниците в изборите да се присъединят към инициативата и да подкрепят декларацията, която предвижда ангажименти в четири насоки:

1) прилагане върховенството на закона в ЕС чрез създаване на постоянна система за наблюдение на върховенството на закона, която да включва оценки на риска за всички държави-членки въз основа на показатели на нивата на системна корупция, независима съдебна система, свободни медии и свобода на сдружаване, както и чрез ефективна защита на лицата, сигнализиращи за корупция;

2) предотвратяване на влизането на корумпирани лица и незаконно придобити пари в ЕС чрез въвеждане на европейски стандарти за така наречените програми „Златна виза“, прилагане на мерки за гарантиране на ефективността от публичните регистри на имуществото на получателите на средства от европейските фондове, промени в директивата за конфискация на незаконно придобито имущество;

3) създаване на орган, който осъществява независим надзор върху спазването на етичните стандарти в дейността на европейските институции, като публикува своевременно информация в отворен формат за членовете на ЕП, комисарите и служителите на ЕС, и издава обвързващи етични препоръки за членовете на ЕП и ЕК;

4) прилагане на мерки за осигуряване на прозрачност в законодателния процес на ЕС.

Документът е публикуван на сайта на представителството на Transparency International в ЕС в Брюксел, на адрес:

https://transparency.eu/euelections2019/.

Кандидатите за членове на Европейския парламент могат да се присъединят към инициативата на адрес:

https://transparency.eu/euelections2019sign/.

Текстът на документа на български език е публикуван тук.