Transparency

ОГНЯН МИНЧЕВ

Доц. д-р Огнян Минчев е Председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“ и преподавател по Теория на международните отношения в катедра „Теория на политиката“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изпълнителен директор е на Института за регионални и международни изследвания, специализиран в изследвания на проблемите на международните отношения в Югоизточна Европа. ДКИ >

ДЕСИСЛАВА РАДУЛОВА

 

 

ПЕТЬО СЛАВОВ

Петьо Славов е член на УС на Асоциация „Прозрачност без граници“. Притежава магистърска степен по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийска градска колегия и съдружник-партньор в адвокатско дружество „Манев и Славов“, гр. София.

В периода 2005 – 2014г. участва като външен експерт в различни проекти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Работи основно в следните области на правото: право за защита на конкуренцията, обществени поръчки, концесии, дружествено право, енергетика и административно право. ДКИ>

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Ако желаете да станете наш член, можете да се запознаете с изискванията за членство в Асоциация “Прозрачност без граници“, публикувани тук.