Transparency

ОГНЯН МИНЧЕВ

Доц. д-р Огнян Минчев е Председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“ и преподавател по Теория на международните отношения в катедра „Теория на политиката“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изпълнителен директор е на Института за регионални и международни изследвания, специализиран в изследвания на проблемите на международните отношения в Югоизточна Европа. ДКИ >

КАЛИН СЛАВОВ

Калин Славов заема позицията Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ от 2011 г., като в същото време е и асистент по данъчно и финансово право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Калин Славов завърша право в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (2000 г.), а в последствие добива магистърски степени и по Бизнес администрация (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2004 г.) и Международно и европейско право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съвместна програма с университетите в Нанси и Страсбург, 2008 г.).

Професионалният му опит включва предимно позиции в публичната сфера като: член на Правния съвет към Президента на Република България (2009 – 2011 г.), правен съветник на Министър-председателя на Република България (2005 – 2008 г.), член на Борда на Директорите на Национална здравноосигурителна каса (2006 – 2009 г.) и правен експерт в Администрация на Президента на Република България (2002 – 2005 г.). Основните му сфери на професионален интерес включват изграждане на капацитет и устойчиво развитие на публични институции, антикорупционна експертиза и анализ. ДКИ>

ПЕТЬО СЛАВОВ

Петьо Славов е член на УС на Асоциация „Прозрачност без граници“. Притежава магистърска степен по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийска градска колегия и съдружник-партньор в адвокатско дружество „Манев и Славов“, гр. София.

В периода 2005 – 2014г. участва като външен експерт в различни проекти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Работи основно в следните области на правото: право за защита на конкуренцията, обществени поръчки, концесии, дружествено право, енергетика и административно право. ДКИ>

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Ако желаете да станете наш член, можете да се запознаете с изискванията за членство в Асоциация “Прозрачност без граници“, публикувани тук.