Transparency

Работете с нас

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи по редица теми и инициативи, насочени към борбата с корупцията във всички сфери на общественния живот в България, Балканския регион и ЕС. Мащабът на дейността на организацията предполага прибягването до разнообразна експертиза не само в областта на публичната администрация, политическите науки или правото, но и в такива като обществени поръчки, екология, здравеопазване, различни инженерни специалности и други.

С изпращането на CV или друг вид документи Вие давате съгласието си, че вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно политиката за защита на личните данни на Асоциация „Прозрачност без граници“ достъпна тук

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда стажантски програми за студенти по Политология, Право, Международни отношения, Публична администрация, Европеистика и сродни специалности.

Организацията предлага придобиване на опит в реална работна обстановка, развиване на аналитични и технически умения, достъп до богата библиотека от ресурси по темата за борба с корупцията, придобиване на професионални контакти. Асоциация „Прозрачност без граници“ не предлага заплащане или други материални придобивки за стажантите си.

За кандидатстване изпратете мотивационно писмо и CV на e-mail: mbox(at)transparency.bg.

С изпращането на CV или друг вид документи Вие давате съгласието си, че вашите лични данни ще бъдат обработени съгласно политиката за защита на личните данни на Асоциация „Прозрачност без граници“ достъпна тук