Transparency

По инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ бяха обсъдени стъпките, предприети от Община Видин за развитие на политиките на прозрачност и отчетност на кметската институция и общинската администрация.

В рамките на срещата бяха дискутирани възможностите за повишаване на капацитета на общината да предоставя електронни услуги, за въвеждане на изнесени бюра за заявяване и получаване на административни услуги в по-малките населени места в региона с административен център Видин, както и политиките на общината за повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация.

През миналата 2015-та година Община Видин беше сред най-слабо класиралите се общини-областни центрове в региона – резултат, който се дължи в голяма степен и на слабата ангажираност на други важни структури на местно ниво с политиките на добро управление и публичност – местния законодателен орган, политическите партии, бизнеса и медиите.

В  срещата взеха участие главният секретар на Община Видин, юристи и експерти в общинска администрация и експерти на Асоциацията.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще продължи да наблюдава напредъка на Община Видин в сферата на прозрачността и отчетността, а цялостна оценка за постигнатото в рамките на първата година от мандата на новите органи на местно самоуправление и местна власт ще бъде публикувана на 9 декември 2016 година.