Transparency

На 28 януари 2021 година международната организация за борба с корупцията Transparency International ще обяви резултатите от международния Индекс за възприятие на корупцията за 2020 година.

Изследването се публикува ежегодно от 1995 година и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни.

При съставянето на корупционния индекс са използван голям брой доклади и аналитични оценки, публикувани от авторитетни международни изследователски и финансови институции, сред които Световната банка, Световният икономически форум, Економист интелиджънс юнит, Фрийдъм хаус, Световният проект за правосъдие, Фондация „Бертелсман“, Университетът в Гьотеборг и други.

В тази връзка ви каним на пресконференцията на Асоциация “Прозрачност без граници“ – българското представителство на Transparency International, която ще се проведе на 28 януари 2021 година (четвъртък) от 10.00 часа в залата за пресконференции на БТА, бул. “Цариградско шосе” № 49. Участие в представянето ще вземат Огнян Минчев, Петьо Славов, Калин Славов, Ваня Нушева.