Transparency

Гледайте на живо между 11:30 и 13:30 ч. дискусията на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво в началото на мандата на новите органи на местно самоуправление и местна власт в България“ с участието на представители на местните власти и експерти.
Дискусията ще се излъчва на: https://www.youtube.com/watch?v=t_PCH359bM8.