Transparency

Вчера, Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от “Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България“ и „Карта на прозрачността на съдилищата в България“ на национална кръгла маса в Конферентната зала на Съюза на юристите в България.

Основен акцент на дискусията бе поставен върху „Еталона за публичност и прозрачност в работата на съдилищата“ и „Карта на прозрачността на съдилищата в България“ като иновативни инструменти за оценка на нивото на прозрачност и публичност в работата на съдилищата в страната.  По време на събитието бяха дискутирани практически насоки за подобряване на връзката съдебни институции – граждани.

Във форума взеха участие представители на съдебната система, съдилища от различни съдебни райони на страната, професионални организации, неправителствени организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа, бизнеса и медиите.

Форумът е част от проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

20190124_142958_1