Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проведе онлайн, обучителен семинар на тема: КАК ДА НАБЛЮДАВАМЕ ИЗБОРИТЕ“ на 13 март 2021 г. (събота) от 10:00 ч.

Обучението е предназначено за представители на политическите партии и коалиции, които са пряко ангажирани с изборния процес и имат за задача да обучат своите застъпници, но нямат достатъчно ресурс за това.

Обучението ще акцентира върху основни правила на изборното законодателство, международните стандарти и се основава на дългогодишния, практически опит на Асоциация „Прозрачност без граници“ в наблюдението на изборния процес.

Партиите и коалициите, които желаят да участват в семинара могат да заявят своето участие на електронен адрес: mbox@transparency.bg  до 8 март 2021г. или да се свържат с нас на телефон: 02/986 79 20; 02/986 77 13; В заявката за участие моля, да посочите данни за контакт с отговорно лице – представител на партията, и е-мейл адресите на участниците.

Личните данни на всички участници се обработват съгласно Политиката за защита на лични данни на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Семинарът е част от работата по инициативата „Мониторинг на парламентарни избори 2021“   финансиран от „Фондация Америка за България“.