Transparency

Бизнес, черни каси, избори

“Следващата стъпка след машинното гласуване трябва да е въвеждането на преброителни центрове”. Това заяви пред БНР Калин Славов, изпълнителен директор на “Прозрачност без граници”.

Според него избирателите са били демотивирани да гласуват от коментарите на някои политици, че “това са технологични избори – стъпка към следващи – без очакване за устойчиво управление”.

“Бизнесът, който е на границата на сивото, който разполага с черните каси и който може да „мотивира“ избирателите с материални стимули, с опрощаване на дългове или разплащания. Бизнес, който не работи по съвременните правила и съвременните ценности на доброто управление, на бизнес интегритета.”

Излизането на българския бизнес на светло  и напредъка му по въпросите за интегритета неминуемо е свързано с липсата на ясни стандарти и съгласувана рамка в тази насока.

В такъв случай това ще повлияе на взаимодействието с клиентите, партньорите, регулаторите, държавата и други трети страни, както и отношенията на бизнеса с неговите инвеститори.

Когато бизнес етиката и доброто управление са в основата на една компания, това ще си проличи и във всяко едно взаимодействие, което може да даде предимство при участието в обществените поръчки, достъп до други финансови инструменти и средства.

Цялото интервю с Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация “Прозрачност без граници” чуйте в страницата на БНР.