Transparency

Transparency International, международната организация за борба с корупцията, ще изследва нивата на прозрачност на нововъзникващите фирми на пазара в ново изследване, което ще се публикува на 11 юли 2016 г.

Във второто си издание, „Прозрачност в корпоративния отчет: Оценка на възникващите на пазара мултинационални компании“, организацията степенува и класира 100 от най-големите  мултинационални компании, базирани в 15 развиващи се пазари, и оперира в 185 страни по целия свят в три области на обществен отчет: техните антикорупционни мерки, прозрачност при представянето на техните организационни структури, ключовите финансови данни, които те предоставят за всяка страна, в която функционират.

Компаниите получават резултати от 0 до 10, където 0 е най-малко прозрачен, а 10 е най-прозрачен.

„Прозрачност в корпоративния отчет: Оценка на възникващите на пазара мултинационални компании“

Корпоративната прозрачност е от решаващо значение за гарантиране, че компаниите са подведени под отговорност за дейността им в определена страна, позволявайки разкриването и преследването на корупционните практики.

Повече подробности за доклада ще намерите на страницата на Transparency International.