Transparency

Наскоро бе приета Директива на Eвропейския парламент и на Cъвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, с която се въвеждат общите европейски стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Тя предвижда в кратки срокове транспониране в България и създаване на адекватни национални правила за защита на разобличителите и компенсационни мерки, в случай че претърпят вреди в резултат от подаването на сигнал. Транспонирането на Директивата ще засегне както държавните органи и общините, така и най-широк кръг от представителите на бизнеса, които ще трябва да предприемат и изпълняват практически мерки в тази посока.

Изоставането на България в сравнение с голям брой страни от ЕС и дори балканския регион при създаването на подобни национални норми и практики изисква радикални мерки, които трябва да бъдат взети с чувство за политическа отговорност. Още по-наложителни са бързи и адекватни предхождащи действия за провеждането на конструктивен диалог за защита на разобличителите и за мястото и ролята на държавните органи, синдикатите и бизнеса в този процес.

Като част от Transparency International – световната мрежа за борба с корупцията, Асоциация „Прозрачност без граници“ посредством представянето на Директивата поставя началото на експертния диалог по транспонирането на разпоредбите й в националното законодателство.

Събитието ще се проведе на 12 декември 2019 г. от 10.00 ч. в конферентната зала в Дома на Европа, гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №124.

Вижте още:

Програма на събитието

Панелисти

Що е то разобличител?

Текста на Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения