Transparency

В предаването „Светът е бизнес“ посветено на темата за лобизма, експертът на Асоциация „Прозрачност без граници“ изтъкна, че прозрачността е важен гарант за достъп на всички заитересовани страни до процесите за взимане на решения.

Наред с това, според нея, важни аспекти са почтеността и широката достъпност на каналите за оказване на влияние.  Всички засегнати страни следва да имат възможност да изразят мнението си по даден въпрос, както и да получат достъп до позициите на другата страна, каза още Линка Тонева.

Цялото интервю можете да гледаде тук.