Transparency

Брюксел, 24 юни 2015 – Европейският офис на Transparency International публикува днес нов анализ на лобистката дейност в Брюксел, който показва, че огромното мнозинство от лобистките срещи, провеждани от еврокомисарите и най-близките им съветници са с представители на корпоративни интереси. Това е един от изводите от представения днес нов инструмент за мониторинг, www.integritywatch.eu. Инструментът е централна точка за достъп до информацията за лобистките контакти, които Европейската комисия публикува от м. декември 2014 година насам. Тази информация се свързва с информацията, публикувана в Регистъра за прозрачност на ЕС и за първи път има възможност за цялостен обзор на лобистката дейност в Брюксел.

Основни изводи

75% от лобистките контакти са с корпоративни интереси

Анализът на 4318 лобистки срещи, декларирани от Европейската комисия между декември 2014 и юни 2015 година показва, че повече от 75% от контактите са с корпоративни лобисти. За сравнение, срещите с неправителствени организации са 18%, с тинк-танкове – 4% и с местни власти – 2%. Най-активните лобисти на това ниво са Google и General Electric, като всяка от тези компании декларира 3,5 млн. евро годишен бюджет за лобистка дейност.

От 7821 организации, регистрирани в Регистъра за прозрачност на ЕС – регистъра на брюкселските лобисти, 4879 организации целят влияние върху европейските политики от името на корпоративни интереси. Exxon Mobil, Shell и Microsoft са с най-големи разходи за лобистка дейност според публикуваните от самите тях декларации в Регистъра, всяка от тях с бюджети от около 4,5 млн. евро.

Данните от последните шест месеца показват, че има пряка връзка между бюджета за лобистка дейност, с който разполагаш, и броя лобистки контакти, които осъществяваш“, смята Даниел Фройнд от Брюкселския офис на Transparency International. „Организациите с най-големи бюджети за лобистка дейност получават и най-голям достъп, особено по отношение на финансовото, дигитално и енергийно портфолио“.

Някои политики лобирани по-активно от други

Както показват данните на www.integritywatch.eu към момента най-голям интерес от страна на лобистите има по отношение на енергийната политика и климата (487 срещи), работни места и икономически растеж (398) и финансови пазари (295). Комисарите, отговорни за тези три портфейла имат осезателно по-малко срещи с представители на гражданското общество – между 4% и 8%. Макар големите неправителствени организации като WWF и Greenpeace да са сред десетте организации с най-много срещи, като правило срещите с гражданското общество не са двустранни, а обикновено са под формата на кръгли маси с множество участници.

Като цяло всички 28 сфери на политики на европейските комисари са силно доминирани от корпоративни интереси, особено по отношение на портфолиото финансови пазари и портфолиото дигитална икономика.

Новите мерки за прозрачност на Европейската комисия покриват едва 1% от служителите  ЕС и едва 20% от лобистите

Данните показват, че от всички над 7 800 регистрирани лобисти, 80% не са провели нито една среща с еврокомисар или член на неговия екип, което показва твърде ограничения обхват на действащия регистър за прозрачност, който покрива едва 1% най-висши служители в ЕС и едва 20% от лобистите. От над 30 000 служители в Европейската комисия, едва около 300 са обхванати от въведения нов режим за публичност на проведените срещи с лобисти. Служителите от по-ниски нива, като например преговорния екип по Партньорството за трансатлантическа търговия и инвестиции (TTIP) не са включени в режима за документиране на контактите с лобисти.

Представения днес инструмент за мониторинг на лобистката дейност в Брюксел можете да видите на www.integritywatch.eu

Пълен текст на прес-съобщението на английски език с графики:

http://www.transparencyinternational.eu/2015/06/lobby-meetings-with-eu-policy-makers-dominated-by-corporate-interests

Докладът на Transparency International „Лобирането в Европа“, публикуван през април тази година, можете да намерите на адрес:

http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2015/04/Lobbying_web.pdf