Transparency

Асоциация „Прозрачност без граници“ стартира своята лятна стажантска кампания, чиято цел е да развива бъдещи професионалисти в областта на съдебната система, борбата с корупцията, публичната администрация, взаимодействието с бизнеса и гражданските организациии.

Обучението има изключително практически фокус и ще Ви предостави знания и опит, които да приложите директно в своята бъдеща работа. За това ще се погрижи екип от експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Стажантската програма не се заплаща.

Условия за кандидатстване:

Ако сте студент в специалностите: политология, право, международни отношения, публична администрация, европеистика и сродни специалности можете да ни изпратите вашето мотивационно писмо и CV на email: mbox@transparency.bg

Освен това очакваме от всички кандидати да бъдат активни, комуникативни, готови да споделят идеи, да задават въпроси и да останат на стаж най-малко 1 месец в асоциацията.