Transparency

В рамките на работата си по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“, която цели да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията, Асоциация „Прозрачност без граници” организира МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА за представители на регионални медии.

Първите градове, в които е предвидено обучението, са  Хасково, Видин и Кърджали.

Участниците в курса ще се запознаят с десетте „златни“ правила в разследващата журналистика, ще се обучават интерактивно от водещ лектор, с когото ще анализират добри практики, ще работят по конкретна практическа задача и ще получават индивидуални професионални консултации. Успоредно с опресняването на правната рамка и класическите правила в жанра на разследванията са предвидени дискусии и обмяна на опит и с други изявени журналисти.

Курсът се провежда по адаптирана програма за работещи журналисти от местни медии – печат, радио, телевизия и онлайн издания. Броят на присъствените дни за майсторския клас е сведен до минимум за сметка на алтернативните методи за търсене на информация, на техники за събиране на надеждни доказателства и добър стил в изложението.

Обучението е безплатно. Участниците ще получат сертификат от Асоциация „Прозрачност без граници“ за успешно завършен курс по разследваща журналистика.

Набирането на участници за първата среща на Майсторския клас в гр. Хасково на 5 април 2016 г. вече е отворено. За записване в курса е необходимо да попълните заявка за участие и да я изпратите до 22 март на имейл адреса на Асоциацията „Прозрачност без граници” – mbox@transparency.bg. Повече информация може да получите и на тел. 02/986 77 13.