Transparency

След широкия интерес към Майсторския клас по разследваща журналистика за регионални медии, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници” в гр. Хасково и гр. Видин през месец април 2016 г., имаме удоволствието да поканим представители на медиите от гр. Кърджали и региона да се включат в Майсторския клас, който ще се проведе на 17 май 2016 г. в гр. Кърджали.

Майсторският клас е част от работата по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“, която цели да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

Курсът стартира на 17 май (целодневно) 2016 г. в гр. Кърджали  и на 31 май до обяд.

Обучението е безплатно.

Попълнената Заявка за участие следва да се изпрати не по-късно от 16 май 2016 г. на адрес: mbox@transparency.bgПовече подробности за условията може да получите и на тел. 02/986 77 13.