Transparency

Журналисти от областите Хасково, Стара Загора и Бургас стартират днес своето участие в Майсторски клас по разследваща журналистика. Събитието е част от работата по инициативата Индекс на Местната система за почтеност, осъществявана от Асоциация „Прозрачност без граници“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Участниците в курса ще се запознаят с десетте „златни“ правила в разследващата журналистика, ще се обучават интерактивно от водещ лектор, с когото ще анализират добри практики, ще работят по конкретна практическа задача и ще получават индивидуални професионални консултации. Успоредно с опресняването на правната рамка и класическите правила в жанра на разследванията са предвидени дискусии и обмяна на опит с изявени разследващи журналисти.

Идеята за Майсторския клас е свързана с резултатите от изследването Индекс на Местната система за почтеност за 2015 г., в което местните медии са един от най-слабо оценените стълбове с обща средна оценка за цялата страна. Това до голяма степен се дължи на ниските оценки по измеренията капацитет и роля на местните медии. За съжаление медиите на местно ниво често се оказват обект на външен политически и икономически натиск, страдат от недостиг на финансови и човешки ресурси, ангажирани са слабо с разследването и разкриването на корупция и с информирането на местната общественост за негативните ефекти от това явление.

Майсторският клас е възможност за възобновяване на дискусията върху високите стандарти за почтеност и професионализъм в местните медии у нас.