Transparency

Световният индекс показва, че има връзка между корупцията и справянето с пандемията.  България е на последно място в ЕС по ниво на справяне с корупцията. Това показват резултатите от международния Индекс за възприятие на корупцията за 2020 година на базираната в Берлин международна неправителствена организация “Прозрачност без граници” (Transparency International). В София тези резултати бяха представени  от “Прозрачност без граници”.

Изследването се публикува всяка година от 1995 година насам и отразява анализи, оценки и възприятия относно нивото на корупция според представителите на бизнеса, местните и чуждестранни анализатори в съответните страни. То се прави на базата на независими изследвания.

Българската позиция в индекса според “Прозрачност без граници” означава, че страната се справя най-зле в рамките на ЕС с проблема “корупция”. Страната ни е с индекс 44 и заедно с Унгария и Румъния се нарежда на последно място сред държавите-членки. В световен план България е на 69 то място.

По скалата на индекса нула означава “силно корумпирана държава”, а 100 “много чиста от корупция” страна.

Изследователите посочиха, че индексът е изготвен в контекста на кризата с Covid 19, която е откроила проблема с неглижирането на социалните системи и е станала повод за ограничаване на отчетността на институциите и възпрепятстване на гражданския контрол.

Цялата статия относно резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2020 година може да прочетете на страницата на Медияпул.