Transparency

Екипът на Асоциация “Прозрачност без граници” проведе наблюдение в изборния ден в рамките на Парламентарни избори 2017, което обхваща територията на цялата страна. Със съдействието на повече от 100 наблюдатели Асоциацията извърши мониторинг за спазване на демократичните стандарти при провеждането на избори и за регистриране на нарушения на правата на българските гласоподаватели.

В своето осмо подред наблюдение на изборния процес “Прозрачност без граници” регистрира значителен ръст на сигналите за контролиран вот в рамките на изборите за народни представители. Малко под половината от всички получени сигнали в изборния ден касаят организационните нередности. Делът на купуването на гласове остава тревожно висок.

Подробна информация за нарушенията по време на изборите за народни представители може да прочетете тук.