Transparency

Основният извод в доклада относно прилагането на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица, публикуван от Transparency International е, че през последните две години броят на държавите, които активно спазват поетите ангажименти е значително намалял.

Само четири от 47 държави страни по Конвенцията, формиращи 16,5% от световния износ, имат значими резултати в борбата с подкупването на чужди длъжностни лица. Сред най-големите износители, които в същото време бележат най-ниски резултати по наказването на корупция, са Китай, Япония, Нидерландия, Южна Корея, Хонг Конг, Канада, Индия, Мексико.

„Въпреки големите известни случаи с компании като Airbus, Odebrecht и много други, нашето изследване показва, че много от държавите рядко разследват подкуп на чуждо длъжностно лице“, каза Джилиан Делл, Старши съветник в Transparency International и автор на доклада. „За съжаление, много е разпространена практика е бизнесите от богатите държави да изнасят корупция в по-бедните“, добави още Делл.

В България, която макар да не се нарежда сред големите световни износители, прилагането на конвенцията също е скромно. Вече повече от 10 години в страната не е имало нито едно съдебно производство за подкуп на чуждо длъжностно лице при търговска сделка.*

Вижте цялото изследване на Transparency International (на английски език).

*Съгласно публично достъпни данни