Transparency

Междинните резултати от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ на президентските избори и националния референдум показват дефицити в обучението на избирателните комисии.

На 6 ноември 2016 година Асоциация „Прозрачност без граници” – българското национално представителство на международната антикорупционна организация TRANSPARENCY INTERNATIONAL, извърши наблюдение на първия тур на президентските избори и националния референдум. Инициативата се провежда в отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг на изборния процес и представлява израз на стремежа на организацията да съдейства за повишаване на прозрачността и почтеността в политическия живот на страната.

Моля, вижте обобщените резултати от нашето наблюдение тук.