Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно санкциите, наложени от американските власти въз основа на закона “Магнитски”

Асоциация „Прозрачност без граници“ оценява, че Решението на Министерството на финансите на САЩ за налагане на санкции по закона „Магнитски“ е много силен показател за значимостта на проблема с корупцията в България и за неговата видимост не само от българското общество, но и от международните партньори на България. Официалната позиция на САЩ дава ясен знак, че проблемът за противодействието на корупцията в страната е незаобиколим въпрос в отношенията с тях.

Решението на американски власти показва, че очевидно не става въпрос за абстрактно възприятие за корупция или за спекулации, а за разпознаване на това явление в неговите конкретни измерения и субекти. То е ясен знак за българските политици, че е крайно време да спрат да разглеждат проблема в абстрактен план и че не могат да подхождат към него изолационистки. Корупцията не само засяга пряко всички български граждани и влияе негативно върху българския политически процес, но има проекции и в общоевропейски, и в евроатлантически план. Очевидно мащабът на корупцията в България започва да излиза извън неговите национални измерения и освен че подкопава демократичните институции и демократичния процес в страната, създава заплаха за международните отношения.

Досега проблемът беше разпознаван от външните партньори на България, но сега сме свидетели на действия, които дават надежда, че излизаме от ситуацията, в която „спасението на давещия се е в неговите ръце“.

Асоциация „Прозрачност без граници“ се надява, че навлизаме в етап, при който се предприемат мерки към неговото решаване. Тук е мястото да отбележим, че тези мерки трябва да бъдат споделени и от българските институции и българските политици, защото освобождаването на една „завладяна държава“ от корупцията изисква не само външен импулс, но и адекватни мерки от българските институции.

София, 3 юни 2021 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“