Transparency

Според нови данни, публикувани днес от Transparency International (TI), четири от всеки пет граждани на ЕС подкрепят мерки, които задължават компаниите да разкриват кои са истинските им собственици. Само един от всеки четири респондента счита, че правителството се бори ефективно срещу мръсните пари в страната.

Оповестяването на тези данни съвпада с приемането на нови правила, насочени срещу прането на пари в Европейския съюз.

Директорът на представителството на TI в Брюксел г-н Карл Долан посочи: „Фиктивни дружества могат да бъдат използвани за прикриване на приходите от корупция, криминални дейности и укриване на данъци. Има ясно изразен обществен интерес за спиране на нелегалните парични потоци, които само в ЕС се изчисляват на стойност 70 милиарда долара. Институциите, и в частност, Европейският парламент трябва да бъдат поздравени за приемането на новото законодателство, което е приветствана първа стъпка към свалянето на маските на корупцията в Европа.“

„Редица европейски правителства заявяват, че ще въведат публично достъпен регистър на фирмената собственост. Точно това иска обществеността. Предоставянето на цялата тази информация ще осигури незабавен достъп на органите, разследващи корупционните парични потоци както в ЕС, така и извън него.“

Пълният достъп до информация ще бъде предоставен на правоприлагащите звена и отговорни държавни органи. Представители на гражданското общество, като например разследващи журналисти и НПО, ще имат достъп до данните за собствеността на компаниите, ако посочат легитимни основания за необходимостта от това. Transparency International призовава страните-членки на ЕС да направят тази информация свободно достъпна за всички граждани.

Самоличността на много лица, участващи в едра корупция, се прикриват чрез използването на анонимни фиктивни дружества, тръстове и други субекти. Според анализ на Световната банка и ООН 70% от изследваните 200 случая на едра корупция са свързани с корумпирани политици, които използват анонимни компании и тръстове с цел прикриване на тяхната самоличност. Констатира се, че протича тайно присвояване на обществени средства в огромни размери, което лишава гражданите от качествено здравеопазване, образование и други жизненоважни услуги.

Новата рамка оставя значителни потенциално отворени вратички за пране на пари, особено по отношение на тръстовете. Не се предвижда информацията относно тръстовете да стане публично достъпна, а за някои от тях се предвижда обхватът на предоставяната информация  да бъде ограничен. Това също трябва да се промени.

Правителствата на страните-членки на ЕС ще имат период от две години, в който да приложат новите стандарти на национално ниво. Великобритания, Франция, Дания, Чехия и Нидерландия са заявили, че ще въведат публичен регистър на компаниите.

Правилата на ЕС ще надхвърлят договореното от Г-20 като част от принципите за право на собственост, които ще задължат съответните правителствени институции да имат навременен достъп до данните. През настоящата година Transparency International работи с националните си представителства в страните от Г-20 при извършването на мониторинг на приложението на приетите принципи.

Бележки:

  1. Според изследване на Global Financial Integrity през 2011 г. почти 70 милиарда долара са се влели или са изтекли незаконно от нововъзникващите икономики на ЕС. Междувременно само 1% от всички приходи от престъпна дейност в глобален мащаб се разкриват от правоприлагащите институции, а нивата на конфискация на такива активи се равнява на едва 0.2% (според UNODC).
  2. Днешното пленарно гласуване в Европейския парламент потвърждава споразумението, постигнато на 4 декември 2014 г. по отношение на Директивата на ЕС срещу прането на пари, която задължава да бъдат създадени регистри на действителните собственици или истинските лица, които имат контрол върху дадено дружество или тръст.

Допълнителни данни са достъпни на www.transparency.org