Transparency

В рамките на изборния ден на горещата телефонна линия за сигнали на Асоциация „Прозрачност без граници“ 0800 11 224 са получени 36 сигнала, като 23 от тях са свързани с организационни нередности, 2 за агитация в изборния ден, 1 за купуване на гласове и 10 за контролиран вот.

 

ХАРАКТЕР НА СИГНАЛИТЕ

Организационни нарушения:

По-голямата част от сигналите са свързани с възпрепятстване на достъпа на избирателите до електронните машини за гласуване.

Мотивите, посочени от членове на избирателните комисии, са разнообразни:

– машините не са включени (София, СИК-9 в кв. „Младост 1“ – РИК 23, СИК-41 в 41 у-ще „Патриарх Евтимий“ – РИК 24);

– няма ток и затова няма да бъде включена машината (гр. Игнатиево, обл. Варна);

– машината е повредена (Варна; София, жк. Младост 2 – 128-мо у-ще; с. Девенци, Червен бряг; София – 101 у-ще; 101 у-ще „Бачо Киро“, София);

– членовете на комисията опитват да откажат избиратели да гласуват с машина (Ямбол);

– машинното гласуване ще започне по-късно (Добрич);

–  членовете на комисията казват че машината не работи поради смяна на лятното часово време (гр. Сеново, обл. Русе);

– сигнал за софтуерен проблем, при който на екрана на машината не се визуализират наименованията на всички партии и коалиции, е получен за СИК-60, в кв. Слатина в гр. София

– технически проблем с отпечатването на разписка от машината (София 9 ФЕГ).

 

Други организационни нарушения:

– химикал с черен цвят е поставен в тъмната стаичка (кв. „Меден Рудник“, Бургас);

– поставен печат върху разписка от машинно гласуване (София, 139-то у-ще);

– предварително откъсване на контролния номер от бюлетината (93 у-ще, 24 МИР-София);

– наличие на бюлетина не по образец (София, „Обеля“ – 2);

– разтваряне на попълнена бюлетина от председателката на комисията с цел да провери за кого е гласувал избирател (с. Върбица, общ. Димитровград);

– разкриване на лични данни на избиратели – диктуване на лични данни на висок глас (Плевен);

– видимост към тъмната стаичка (София, кв. Обеля -2);

– присъствие в избирателен списък в страната на гласоподавателка, която е подала заявление за гласуване в чужбина (Германия);

– избирателка е заличена от избирателния списък без да е подавала заявление за гласуване в чежбина (Пловдив, район Люлин, у-ще „Яне Сандански“);

– срещу имената на избирател са вписани личните данни на неговия брат (с. Брод, общ. Димитровград);

– диктуване на глас на лични данни (Плевен, у-ще „Петър Берон“);

– липса на тъмна стаичка (73 у-ще, София), като след забележка е донесен параван за тъмна стаичка;

– нарушения на противоепидемични мерки – струпване на хора, неспазване на дистанция, липса на дезинфектанти; не се носят маски от членове на комисиите (София, жк „Надежда“ 1, у-ще „Бачо Киро“).

 

Контролиран вот:

– сигнал за контролиран вот – организирано извозване на служители от ТЕЦ – Плевен до секциите за гласуване (Плевен);

– натиск от ръководител в ТЕЦ – Перник върху работниците да гласуват в полза на определена партия и заплахи за уволнение (Перник);

– разкриване тайната на вота – председателката на комисията е разтворила попълнена бюлетина и е проверила за кого е гласувал избирател (с. Върбица, общ. Димитровград);

– хора пред секцията насочват избирател за кого да гласува (с. Дичин, Велико Търново);

– натиск от работещи в дом за възрастни хора върху обитателите за да гласуват за определена партия (Ямбол);

– камера в училище е насочена към машината за гласуване; камера е насочена към входа на секцията (у-ще „Никола Вапцаров“ в Самоков).

 

Купуване на гласове:

– човек, работещ в общината, раздава пари (с. Черногорово, общ. Димитровград).

 

Агитация в изборния ден:

– раздаване на агитационни материали пред клуб на партия, който се намира в близост до 8 у-ще (София);

– работещ в общината, агитира избиратели пред секцията (с. Черногорово, общ. Димитровград).

 

ПОДАДЕНИ СИГНАЛИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

Асоциация „Прозрачност без граници“ е подала 10 сигнала до следните избирателните  комисии: РИК – Добрич, РИК – Бургас, 23 РИК – София, 24 РИК – София, 25 РИК – София, РИК – Хасково, РИК – Варна, РИК-София област; РИК – Плевен  и до ЦИК, които следва да извършат проверка и да предприемат необходимите действия.

Сигналите относно натиск върху гласоподаватели, съдържащи достатъчно данни за евентуално престъпление срещу политическите им права, са 2 и са подадени към МВР.

 

София, 4 април 2021 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“