Transparency

В рамките на изборния ден до 15,00 ч. на горещата телефонна линия за сигнали на Асоциация „Прозрачност без граници“ 0800 11 224 са получени 25 сигнала.

ХАРАКТЕР НА СИГНАЛИТЕ

Организационни нарушения:

По-голямата част от сигналите са свързани с възпрепятстване на достъпа на избирателите до електронните машини за гласуване. Мотивите, посочени от членове на избирателните комисии, са разнообразни:

– машините не са включени (София, СИК-9 в кв. „Младост 1“ – РИК 23, СИК-41 в 41 у-ще „Патриарх Евтимий“ – РИК 24);

– няма ток и затова няма да бъде включена машината (гр. Игнатиево, обл. Варна);

– машината е повредена (Варна; София, жк. Младост 2 – 128-мо у-ще; с. Девенци, Червен бряг);

– членовете на комисията опитват да откажат избиратели да гласуват с машина (Ямбол);

– машинното гласуване ще започне по-късно (Добрич);

– членовете на комисията казват че машината не работи поради смяна на лятното часово време (гр. Сеново, обл. Русе)

– сигнал за софтуерен проблем, при който на екрана на машината не се визуализират наименованията на всички партии и коалиции, е получен за СИК-60, в кв. Слатина в гр. София.

 

Други организационни нарушения:

– химикал с черен цвят е поставен в тъмната стаичка (кв. „Меден Рудник“, Бургас);

– поставен печат върху разписка от машинно гласуване (София, 139-то у-ще);

– предварително откъсване на контролния номер от бюлетината (93 у-ще, 24 МИР-София);

– разтваряне на попълнена бюлетина от председателката на комисията с цел да провери за кого е гласувал избирател (с. Върбица, общ. Димитровград);

– разкриване на лични данни на избиратели – диктуване на лични данни на висок глас (Плевен);

– видимост към тъмната стаичка (София, кв. Обеля -2);

– присъствие в избирателен списък в страната на гласоподавателка, която е подала заявление за гласуване в чужбина (Германия);

– срещу имената на избирател са вписани личните данни на неговия брат (с. Брод, общ. Димитровград);

– липса на тъмна стаичка (73 у-ще, София), като след забележка е донесен параван за тъмна стаичка.

Контролиран вот:

– анонимен сигнал за контролиран вот – организирано извозване на служители от ТЕЦ – Плевен до секциите за гласуване;

– разкриване тайната на вота – председателката на комисията е разтворила попълнена бюлетина и е проверила за кого е гласувал избирател (с. Върбица, общ. Димитровград).

 

ПОДАДЕНИ СИГНАЛИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

Асоциация „Прозрачност без граници“ е подала 8 сигнала до следните избирателните комисии: РИК – Добрич, РИК – Бургас, 24 РИК – София, РИК – Хасково, РИК – Варна и до ЦИК, които следва да извършат проверка и да предприемат необходимите действия.

Във връзка с поредицата от сигнали за отказ на секционни комисии да използват електронните машини за гласуване Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя призив до ЦИК да издаде изрични указания за РИК и СИК, с които да задължи избирателните комисии да предоставят достъп на гражданите до устройствата.

 

София, 4 април 2021 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“