Transparency

Липса на прозрачност и отчетност в дейността на кметската институция в община Кюстендил, критично ниски са оценките за представителство на обществените интереси и ефективно използване на контролните функции от страна на общинските съветници.

Отсъства готовност от страна на гражданските организации да изискват информация и отчетност от местните власти. Това са само част от основните причини за лошото представяне на Кюстендил в антикорупционната класация за почтеност.

Областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията също трябва да повишат своята ефективност, но и публичност.

За да подкрепи община Кюстендил като една от най-слабо представилите се общини – областни центрове  Асоциация „Прозрачност без граници“ разработи и ще представи пред Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Кюстендил Пътна карта с основни насоки за повишаване прозрачността и публичността в работата на местните власти.

Ще проследим изпълнението на предложените препоръки, а първите резултати ще бъдат отчетени в предстоящия за тази година Индекс на Местната система за почтеност 2017.

Всички резултати от класацията по градове можете да намерите на www.lisi.transparency.bg