Transparency

През последните години гражданското наблюдение на изборния процес се превърна в един от факторите за разкриване и възпрепятстване на изборни нарушения и злоупотреба с избирателните права на българските граждани.

В отговор на обществените очаквания за актуална информация, експертни коментари и предложения за преодоляване на дефицитите в изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници” стартира издаването на ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН във връзка с предстоящите местни избори.

Надяваме се информацията да бъде полезна за вас и с това да дадем своя принос за решаване на част от проблемите в изборния процес и да предизвикаме реакцията на институциите и политическите партии.

Информационния бюлетин ОБЩИНИ НА ПРИЦЕЛ е достъпен тук.