Transparency

В изпълнение на своя ангажимент да съдейства за честни и прозрачни избори Асоциация „Прозрачност без граници“ извършва наблюдение на подготовката и провеждането на местните избори, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.

Предоставяме резултатите от проучване на един от най-дискутираните проблеми в изборния процес – „изборният туризъм“. Бюлетинът на Асоциация „Прозрачност без граници – „Общини на прицел – 2019“ представя резултатите от проверка на промените в адресните регистрации на избирателите – обстоятелство, което има връзка с опитите за въздействие върху изборните резултати при избора на местни органи на властта и местното самоуправление.

Изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ през 2019 г. има за цел да установи дали е овладян проблема с изборния туризъм, който имаше масови измерения през 2011 г. и 2015 г., както и да сигнализира за наличието на риск от въздействие върху изборните резултати в общини, в които има необяснима промяна в броя на новорегистрираните жители по настоящ адрес.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще извърши наблюдение на изборния ден със съдействието на доброволци, а също така и ще приема сигнали за изборни нарушения на горещата телефонна линия за сигнали – 0800 11 224.

Прочетете целия текст на бюлетина „Общини на прицел – 2019“ в линка.