Transparency

Видео материали от онлайн обучителния семинар на тема: „КАК ДА НАБЛЮДАВАМЕ ИЗБОРИТЕ?“, проведен от Асоциация „Прозрачност без граници“, който е предназначен за застъпници на регистрираните партии в изборите за народни представители.

Линкове за достъп до:

  • Цялостен видеоматериал на семинара с всички разглеждани теми и въпроси и отговори на участниците (вижте файла с наименование „Как да наблюдаваме изборите?“)

СЕМИНАР-КАК ДА НАБЛЮДАВАМЕ ИЗБОРИТЕ?

https://vimeo.com/531666646

  • Кратки видеоматериали по отделните теми, които бяха представени и обсъждани в рамките на семинара.

 ОТКРИВАНЕ-УВОД-ЦЕЛИ-ВКЛЮЧЕНИ ТЕМИ

https://vimeo.com/530680245

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

https://vimeo.com/530680988

  1. ОСОБЕНОСТИ при АДМИНИСТРАТИВНОТО СЕЗИРАНЕ

https://vimeo.com/530681168

  1. ТИПОВЕ НАРУШЕНИЯ в ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

https://vimeo.com/530681303

  1. ТИПОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ според НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС СИГНАЛИЗИРАНЕ

https://vimeo.com/530725316

  1.  КАКВО ДА НАБЛЮДАВАМЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН: Подход/Видове нарушения-Тенденции

https://vimeo.com/530726466

  1. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ-Сигнали-Застъпници и Наблюдатели

https://vimeo.com/530731933

  1. ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН-Кой може да присъства-Организационни нередности

https://vimeo.com/530738901

  1. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ-Съставяне-Нередности при боравене в изборния ден

https://vimeo.com/530742449

БЮЛЕТИНИ И УРНИ – Нарушения при гласуването/Купуване на гласове и контролиран вот

https://vimeo.com/530745802

 КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН-ПРЕБРОЯВАНЕ бюлетини-Съставяне ПРОТОКОЛИ

https://vimeo.com/530747222