Transparency

Тази година на международен ден за борба с корупцията размишляваме върху опустошителните последици от COVID-19 върху институциите, икономиката и демократичните процеси в обществото.

Асоциация „Прозрачност без граници“ работи повече от 20 години по темата като част от световното движение на Transparency international. Тази година разширихме дейността си като станахме част от мрежата WIN за защита на разобличителите на корупцията.

Ние подкрепяме колективните действия срещу корупцията, чрез ангажиране на много заинтересовани страни и диалог между институциите, бизнеса и гражданското общество.

От 2004 г.  9 декември  е обявен от Общото събрание на ООН за международен ден  за борба с корупцията. На тази дата в Мексико е открита подписка за Конвенция на ООН срещу корупцията. Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC) е одобрена от генералната Асамблея на ООН през 2003 г. и е подписана от 140 държави.

България ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2006 г.