Transparency

Като организация, която осъществява дългогодишно независимо гражданско наблюдение на изборния процес и работи за прилагането на демократичните стандарти в тази сфера, Асоциация “Прозрачност без граници” извършва наблюдение на изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 04 април 2021 година. При осъществяването на тази инициатива сме ръководени от стремежа да съдействаме за провеждането на честни и демократични избори, с високо участие на избирателите и прозрачност на изборния процес.

Министерство на външните работи има особено важна роля за подготовката на изборите в чужбина, така че да гарантира законово установеното право и задължение на всеки български гражданин, живеещ в чужбина, да участва в избори.  Предвид ограничителните противоепидемични мерки в различните държави, които могат да възпрепятстват гласуването на нашите сънародници, за нас е необходим отговор по важни въпроси, които изпраитхме до Министерство на външните работи.

Ще откриете текста на отвореното писмо, което Асоциация “Прозрачност без граници” изпрати тук.